Generyki

W Polsce „ królują” leki generyczne - rodzimej i zagranicznej produkcji.

Termin ten określa preparat wyprodukowany przez firmę niebędącą wynalazcą leku, a produkującą lek przy użyciu innej metody po okresie wygaśnięcia ochrony patentowej. Leki te są o wiele tańsze od oryginalnych, ponieważ od firm tych nie wymaga się licencji i badań. Mają one jedynie udowodnić, że wyprodukowany przez nich lek jest podobny do oryginalnego poprzez zastosowanie w nim tej samej substancji biologicznie czynnej, ale jak to zwykle bywa – „ diabeł tkwi w szczegółach... Zarówno inna technologia ich produkcji (firmy produkujące je w oryginalnej postaci nie ujawniają tej tajemnicy) jak i skład substancji pomocniczych i ich postać (tabletka, tabletka powlekana, drażetka, kapsułka), mogą spowodować, że nie będą one skuteczne, że mogą mieć bardzo dużo skutków ubocznych, a nawet mogą być wręcz toksyczne. Natomiast podległe w czasie skutki ich stosowania są całkowicie nieprzewidywalne. Z tych powodów należy je stosować z największą ostrożnością, a każdy ich zakup szczegółowo konsultować z lekarzem.

Zapoznajmy się więc z opiniami ludzi nauki, na ten temat ( proszę czytać tutaj ).