Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha








Mikroskładniki odżywcze mogą pomóc zmniejszyć zaburzenia rytmu serca (arytmię)

W samych tylko Stanach Zjednoczonych, 2,7 mln ludzi jest zagrożonych udarem mózgu i innymi po-ważnymi problemami zdrowotnymi wywołanymi nieregularnym biciem serca, czyli arytmią.



Najczęstszą formą zaburzeń rytmu serca jest migotanie przedsionków, które przyczynia się w USA do 80 000 zgonów rocznie. Przewiduje się, że do roku 2050 aż 12 mln osób będzie dotkniętych tą chorobą. Leczenie migotania przedsionków jest związane z ogromnym kosztem dla pacjenta i systemu opieki zdrowotnej. Migotanie przedsionków występuje, gdy komórki, które wytwarzają lub przewodzą elektryczność biologiczną bicia serca nie działają prawidłowo. Może się to przejawiać w szybkim lub nieregularnym biciu serca, kołataniu serca, zawrotach głowy oraz ciężkich przypadkach duszności i bólu w klatce piersiowej. Ta przypadłość dotyczy ludzi starszych, osób z cukrzycą, wysokim ciśnieniem krwi, zaburzeniami czynności tarczycy lub cierpiących na różne choroby serca, a także młodych sportowców.

W każdym przypadku nieregularnego bicia serca należy skonsultować się z lekarzem. Jednak nie należy się dziwić, że konwencjonalna medycyna nie zawsze może znaleźć przyczynę tego problemu, głównie dlatego, że nie dostrzega, iż najczęściej przyczyna tego niedomagania tkwi w metabolizmie komórek sercowych.

Ze względu na brak zadowalających opcji, badaliśmy możliwość, że dysfunkcja komórek mięśniowych serca może być wynikiem długotrwałego niedoboru witamin i innych mikroskładników odżywczych, będących głównymi nośnikami bioenergii w metabolizmie komórek serca. Taki niedobór szczególnie wpływa na "elektryczne" komórki serca, bo wymagają one dużych ilości energii do tworzenia impulsu elektrycznego dla bicia serca. Optymalna produkcja bioenergii w komórkach zależy od mikroskładników odżywczych, takich jak witamina C, lizyna, CoQ1O, kar- nityna, witaminy z grupy B i wiele innych.

Nasze wieloośrodkowe badanie kliniczne* z użyciem podwójnie ślepej próby z placebo objęło 131 pacjentów w wieku od 18 do 70 lat, którzy brali leki antyarytmiczne z niewielkim powodzeniem. Wszyscy uczestnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy: połowa otrzymywała zestaw wielu składników odżywczych dziennie, a połowa identycznie wyglądające placebo. Ocena dokonana po trzech i sześciu miesiącach badania wykazała, że już po trzech miesiącach u około 23% uczestników przyjmujących suplementy odnotowano spadek epizodów arytmii, a po sześciu miesiącach liczba ta prawie podwoiła się do 43%. U innych uczestników badania w grupie otrzymującej suplementy wystąpił znaczny spadek częstości epizodów arytmii. Ponadto w świetle badania ankietowego nastąpiła znaczna poprawa jakości życia. Wyniki tego badania klinicznego przynoszą nadzieję milionom ludzi cierpiącym na migotanie przedsionków, a także tym, którzy pragną zachować zdrową pracę serca.