Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Synergia mikroskładników odżywczych może pomóc w astmie

Przy niewielkich wahaniach sezonowych, wiele osób w różnym wieku cierpi z powodu ataków astmy przez cały rok. Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i w Stanach Zjednoczonych dotyka 7 milionów dzieci oraz 32 mln dorosłych. Na całym świecie 235 milionów osób cho¬ruje na astmę i związana z nią liczba zgonów osiąga 180.000 rocznie.Atak astmy objawia się poważnymi i powtarzającymi się na-padami kaszlu oraz dusznością i świszczącym oddechem, a jej skutki bywają różne: od drobnych podrażnień do wyniszczającej lub nawet zagrażającej życiu choroby. W przybliżeniu jeden na 12 Amerykanów cierpi z powodu astmy, a częstość jej występowania wzrosła o 60% od wczesnych lat 80-tych. Jest to zatem nie tylko choroba jednostki, ale istotny problem zdrowia publicznego i ogromne obciążenie finansowe. Według Amerykańskiego Centrum Zwalczania Chorób roczne wydatki na leczenie astmy przekraczają 56 mld dolarów; obejmuje to wizyty w szpitalu, koszty leczenia oraz stracone dni robocze. Tym niemniej, mimo tak ogromnych wydatków, konwencjonalne leczenie astmy oferuje jedynie osłabienie jej objawów.

Istnieje wiele czynników, które mogą wywołać atak astmy; są to infekcje, stany zapalne i reakcje alergiczne na zanieczyszczenia. W reakcji na takie czynniki drażniące, komórki mięśni gładkich wyścielających drogi oddechowe (oskrzela) kurczą się i ograniczają przepływ powietrza, co powoduje trudności w oddychaniu.

Nasze badania1 dotyczyły kwestii, czy specyficzna mieszanka mikroskładników odżywczych może wpływać na reakcję ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli na różne bodźce alergiczne, takie jak histamina, białka bakteryjne i chemikalia wywołujące stany zapalne. Zaobserwowaliśmy, że mieszanka mikroskładników odżywczych istotnie hamowała skurcz mięśni gładkich we wszystkich przypadkach. Każdy z poszczególnych składników odżywczych (w tym witamina C, lizyna, prolina i inne) pomagał rozluźnić komórki mięśni gładkich. Jednakże ich łączny wpływ był większy niż działanie każdego z tych składników oddzielnie - co uwydatnia znaczenie synergii mikroskładników odżywczych.

Przeprowadziliśmy również małe pilotażowe badanie kliniczne chorych na astmę (45-75 lat). Pacjenci ci pobierali specyficzną kombinację mikroskładników odżywczych przez okres trzech miesięcy i byli okresowo poddawani testom płucnym. Pod koniec trzech miesięcy u wszystkich pacjentów wystąpiło zwiększenie pojemności płuc, a u wielu odnotowano prawie dwukrotnie większą pojemność płuc w stosunku do wyników pomiarów przed rozpoczęciem badania.

Co roku pierwszy wtorek maja jest obchodzony jako "Światowy Dzień Astmy", który jest organizowany przez Światową Inicjatywę Zwalczania Astmy dla zwiększenia świadomości istnienia i poprawy leczenia astmy. Tematem tegorocznej imprezy 6 maja jest "Możesz zwalczyć swoją astmę". Nasze wyniki dowodzą właśnie tego. Dzięki zwykłej suplementacji mikroskładnikami odżywczymi miliony osób cierpiących na astmę mogą osłabić objawy astmy bez ryzyka dla ich zdrowia lub wysokich kosztów leków farmaceutycznych.