Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Wyższość synergii mikroskładników odżywczych w białaczce

Białaczka jest nowotworem szpiku kostnego, który wytwarza krwinki. U pacjentów z białaczką występuje nad-mierne wytwarzanie krwinek białych (WBC), znanych również jako leukocyty. Jest to dziesiąty najczęściej diagnozowany rak w USA i najczęstszy rak u dzieci. W USA przewiduje się, że w roku 2014 białaczka zostanie zdiagnozowana u około 52.380 osób. Równie zdumiewające szacunki dotyczą Europy: 82.329 przypadków. W Azji w roku 2012 zgłoszono 167.448 przypadków białaczki. W zależności od rodzaju dotkniętych komórek (AML, ALL, CML, CLL), białaczki dzieli się przeważnie na ostre (szybko postępujące) i przewlekłe (o powolnej progresji) oraz szpikowe i limfatyczne. Najczęstszym typem białaczki u dzieci ALL, a u dorosłych AML, CML i CLL.Do możliwych przyczyn białaczki należą: ekspozycja na promieniowanie jonizujące (promieniowanie medyczne, rentgenowskie, tomografia komputerowa, radioterapia i ekspozycja na środowisko); wirusy, takie jak ludzki wirus T-limfotropowy (HTLV-1) i HIV; ekspozycja na benzen (przez dym tytoniowy i zanieczyszczenia przez samochody); narażenie na substancje chemiczne w farbach do włosów; leki chemiote-rapeutyczne stosowane w poprzednich metodach leczenia raka; i niektóre zaburzenia genetyczne, takie jak zespół Downa.

Pomimo wielu opcji terapeutycznych, w zależności od rodzaju białaczki, średnie 5-letnie przeżycie wynosi tylko 50-60%. Ponad 90% zgonów z powodu raka wynika z rozprzestrzeniania się nowotworów. Chorzy na białaczkę umierają na skutek niewydolności filtrujących" organów, takich jak śledziona i wątroba. Ta niewydolność organów wynika z nadmiernej produkcji enzymów trawiących kolagen - metaloproteinaz macierzy (MMP) - przez komórki białaczkowe, które dosłownie "przetrawiają" te organy od wewnątrz.

Badano wpływ różnych poszczególnych mikroskładników odżywczych, a także ich specyficznej kombinacji, na komórki białaczki wywołanej przez HTLV-1. Wykazano, że przy oddzielnym stosowaniu witamina C była zdolna hamować wzrost komórek rakowych i indukować śmierć komórek poprzez modyfikację aktywności specyficznych genów stymulujących raka.1 Lizyna potrafiła zmniejszyć wydzielanie i aktywność enzymów MMP w komórkach białaczki indukowanej przez HTLV-12. Podobnie wyciąg z zielonej herbaty może powodować śmierć komórek i redukować destrukcyjne działanie enzymów MMP.3

W naszym najnowszym badaniu4 testowaliśmy kombinację lizyny, witaminy C, proliny, ekstraktu z zielonej herbaty, argininy i innych mikroskładników odżywczych w białaczce. Taka kombinacja była znacznie bardziej skuteczna niż jej poszczególne składniki i nawet przy najniższych zastosowanych stężeniach wykazała swój hamujący wpływ na MMP na najważniejszych poziomach komórkowych: ich wytwarzania, wydzielania i działania. Hamowanie enzymów MMP osiągnęło prawie 100% przy maksymalnej koncentracji mikroskładników odżywczych. Aktualnie dostępnych jest ponad 30 leków do leczenia białaczki. Od listopada 2013 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła trzy leki antybiałaczkowe. Tym niemniej w USA co około 10 minut jedna osoba w umiera na raka krwi. Nasze badania dowodzą, że ta kombinacja bezpiecznych i skutecznych mikroskładników odżywczych jest skuteczna w modyfikacji wszystkich aspektów białaczki i dlatego powinna być brana pod uwagę przez pacjentów z nowotworami krwi na całym świecie.