Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Nowe wyniki badań nad boreliozą

Choroba z Lyme przejawia się jako choroba zapalna, która może wpływać na wiele narządów w organizmie. W swojej wczesnej fazie (zlokalizowanej) wpływa głównie na skórę. W późniejszych stadiach (faza rozsiana i przewlekła) zapalenie rozprzestrzenia się do stawów, układu nerwowego i w mniejszym stopniu do serca, mięśni i innych narządów.

Zakażenie człowieka boreliozą rozpoczyna się od kleszczy, zewnętrznych owadów żywiących się krwią wysysaną z ludzi i zwierząt. Kleszcz zaraża się przez wsysanie bakterii z rodzaju Borrelia z zainfekowanego gospodarza (zwierzę, człowiek). Borrelia sp. występuje w trzech formach morfologicznych, które pozwalają jej na egzystowanie i przetrwanie w zmiennych i nawet wrogich środowiskach. Są to formy aktywne (czyli krętki) i formy utajone (czyli formy zaokrąglone i biofilm).

Istnieje powszechne przekonanie, że pacjenci leczeni antybiotykami we wczesnych stadiach boreliozy zdrowieją szybko i całkowicie oraz że późniejsze stadia chorobowe mogą być skutecznie leczone, chociaż powrót do zdrowia jest wolniejszy. Jednak w rzeczywistości, około 10-20% (a nawet do 50%) pacjentów stosujących odpowiednie leczenie antybiotykami jest zagrożonych znacznymi, utrzymującymi się lub nawracającymi objawami boreliozy, takimi jak bóle stawów i mięśni oraz zmęczenie. Objawy te mogą trwać przez wiele miesięcy lub nawet lat, pogarszającjakość życia pacjenta i zmniejszając szanse powodzenia kolejnych zabiegów. Długoterminowe leczenie antybiotykowe jest często związane z poważnymi skutkami ubocznymi i nie jest zalecane przez wielu lekarzy. Fakt, że zabiegi te nie chronią przed nawrotami choroby oznacza, że antybiotyki nie mogą skutecznie wyeliminować lub unieszkodliwić tych bakterii w organizmie.

Poszukując skutecznej metody leczenia boreliozy testowaliśmy 45 naturalnych związków przeciw dwóm gatunkom: Borrelia: Borrelia burgdorferi i Borrelia garinii sensu stricto (patogen powoduje boreliozę w USA) i (patogen powodujący boreliozę w Europie), biorąc pod uwagę wszystkie ich formy morfologiczne. Wyniki wykazały, że wszystkie badane związki hamują wzrost bakterii krętków. Najbardziej skutecznymi substancjami, indukującymi śmierć ukrytych zaokrąglonych form, były kwas cis-2-decenowy, kwas rozmarynowy, bajkalina, monolauryna, luteolina i kelp (jod). Pięć z tych związków, bajkalina, luteolina, monolauryna cis-2-decenowy i kelp (jod) może również zmniejszyć kolonie biofilmu tworzone przez Borrelia burgdorferi, chociaż tylko bajkalina i monolauryna może zmniejszyć tworzenie się biofilmu przez Borrelia garinii. Szczegóły dotyczące naszej pracy można znaleźć w naszej publikacji w Journal of App- lied Microbiology 2015.