Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Rola mikroskładników odżywczych w ograniczaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się chłoniaka

Co trzy minuty w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się u kogoś jakiś rodzaj raka krwi. Obejmuje on nowotwory białych krwinek (białaczka), układu limfatycznego (chłoniak) i szpiku kostnego (szpiczak). Chłoniaki to nowotwory układu odpornościowego atakujące limfocyty (specyficzny rodzaj białych krwinek) i powodujące powiększenie węzłów chłonnych. Powiększone węzły chłonne są zazwyczaj bezbolesne, w przeciwieństwie do bolesnych węzłów w infekcji. Bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych na szyi, pod pachami, w pachwinach i okolicach organów płciowych jest zwykle jednym z pierwszych objawów chłoniaka i wiąże się z utratą masy ciała, nocną gorączką i innymi objawami.W roku 2013 około 731.277 ludzi chorowało na chłoniaka lub jego remisję. Szacunkowo 80.000 nowych przypadków chłoniaka będzie zdiagnozowanych w USA w 2014 roku. Według szacunków Globocan1 w 2012 roku zdiagnozowano w Europie około 93.518 nowych przypadków NHL. Na całym świecie, NHL jest dziesiątym najczęściej diagnozowanym rakiem. Dziewięćdziesiąt procent przypadków chłoniaka to chłoniaki nieziarnicze (NHL), a pozostałe dziesięć procent to chłoniaki Hodgkina.

Poza przeszczepianiem komórek macierzystych, w ciągu ostatnich kilku lat większość konwencjonalnych metod leczenia chłoniaka i białaczki nie uległa zmianie. Konwencjonalne metody leczenia obejmują chemioterapię, radioterapię i immunoterapię. Żadne z tych podejść nie spowodowało dramatycznej zmiany w nawrotach chłoniaka lub przeżywalności pacjentów.

Po pomyślnym przetestowaniu mieszanki mikroskładników odżywczych na różnych typach nowotworów, badaliśmy wpływ mieszanki witaminy C, lizyny, proliny, ekstraktu z zielonej herbaty i innych składników na dwie najbardziej agresywne linie komórkowe NHL.2 Dobrze wiadomo, że enzymy metaloproteinazy macierzy (MMP) są głównymi stymulatorami wzrostu i rozprzestrzeniania się wszystkich rodzajów raka. Dokładną rolę MMP w chłoniakach poznano jednak dopiero niedawno, kiedy to odnotowano zwiększone wydzielanie się MMP w silnie agresywnych liniach NHL. Nasza mieszanka mikroskładników odżywczych zdołała zatrzymać wydzielanie enzymów MMP w obu użytych przez nas typach komórek nowotworowych NHL, a także zablokowała inwazyjność tych komórek (100% zahamowania). Ponadto ta mieszanka mikroskładników odżywczych indukowała zamieranie (apoptozę) badanych komórek NHL aż do 100%. W innym badaniu3 wykazaliśmy, że te mikroskładniki odżywcze powodują znaczące obniżenie poziomu markerów zapalenia (COX- 2), zmniejszając w ten sposób dopływ krwi do guza (angiogeneza) oraz zmniejszając wzrost guza. Wrzesień został ogłoszony Międzynarodowym Miesiącem Świadomości Raka Krwi, z jednoczesnym prowadzeniem kampanii zbierania funduszy na wsparcie wynalezienia leku na raka krwi. U pacjentów chorych na raka występują niedobory wielu składników odżywczych oraz poważne skutki uboczne zaaplikowanego leczenia. Biorąc pod uwagę wyniki naszych badań, jest oczywistym, że suplementacja mikro- składnikami odżywczymi mogłaby znacznie zwiększyć korzyści z leczenia dla tysięcy pacjentów z chłoniakiem.