Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Mikroskładniki odżywcze pomagają obniżyć ryzyko wystąpienia choroby sercowo naczyniowej

Prawie 40% ludności świata i ponad 10 milionów Niemców cierpi na podwyższone ciśnienie krwi, które jest głównym czynnikiem ryzyka: zawału serca i udaru mózgu, z czego szczególnie dotknięte są osoby z genetyczną predyspozycją do tych chorób. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby te odpowiedzialne są za 17 milionów zgonów rocznie na całym świecie, z tego 4 miliony w Europie i 600 tysięcy w Stanach Zjednoczonych.Według wszelkiego prawdopodobieństwa, zachorowalność na choroby układu krążenia, do roku 2030 wzrośnie o 40% - pomimo iż rokrocznie wprowadzane są na rynek nowe leki na nadciśnienie, czy na podwyższony cholesterol. Powodem rozprzestrzeniania się tej epidemii jest w dużej mierze koncentrowanie się medycyny konwencjonalnej nad korygowaniem objawów, zamiast na skupianiu się nad problemem na poziomie komórkowym. Przykładem mogą być tutaj leki obniżające ciśnienie lub poziom cholesterolu, które są opatentowane, a tym samym ich sprzedaż przynosi duże zyski. Nasze badanie wykazały, że podwyższone ciśnienie i wysoki poziom cholesterolu spowodowane są chronicznym niedoborem mikroskładników odżywczych w milionach komórek ścian tętnic. Niedobór ten próbuje nasz organizm sam wyrównać zwiększając wytwarzanie cząsteczek naprawczych, do których należy np. cholesterol. Konsekwencją są zgrubienia i zwiększone napięcie ścian tętnic, co prowadzi w kolejności do podwyższenia ciśnienia krwi.

W naszych badaniach wykorzystaliśmy nowatorski model zwierzęcy, na podstawie którego mogliśmy imitować czynniki ryzyka ludzkiej choroby sercowo-naczyniowej: przy nad-ciśnieniu tętniczym i dziedzicznej predyspozycji wystąpienia podwyższonego poziomu cholesterolu. Przy tych podwyższonych czynnikach ryzyka zwierzęta profitowały natychmiast na wiele sposobów z zastosowanej kombinacji mikroskładników odżywczych składającej się z witaminy C, lizyny, pro- liny i innych mikroskładników. Przyjmowanie synergii składników odżywczych z pokarmem wpłynęło na:
  • 60%-owe zmniejszenie pokładów tłuszczów w ścianach tętnic
  • 31%-ową redukcję pokładów blaszki miażdżycowej
  • zmniejszenie w 66%-ach cholesterolu LDL w plazmie i w 32%-ego ogólnego cholesterolu
  • zmniejszenie możliwości uszkodzenia tkanki ściany tętnicy i zmniejszenie tworzenia zakrzepów krwi
Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niedokrwienia serca i naczyń mózgu.

Tętniak aorty (workowate poszerzenie aorty piersiowej i brzusznej) jest częstą przyczyną śmierci osób starszych. Nasze badanie wykazało, iż zwierzęta, które otrzymywały kombinację mikroskładników odżywczych w karmie podczas trwania badania, w porównaniu z grupą zwierząt bez składników odżywczych, rozwinęły mocniejsze naczynia, co poskutkowało mniejszym o 13 % wystąpieniem tętniaków aorty brzusznej. Te imponujące wyniki pokazują, że opracowane przez nas kombinacje mikroskładników są w stanie efektywnie wpływać na biologiczne mechanizmy, które są powiązane z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na choroby serca i układu krążenia. Najwyższy czas aby ta wiedza znalazła praktyczne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób serca.