Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Synergia mikroskładników odżywczych pomaga przy wysokim ciśnieniu krwi

Jeden na trzech dorosłych - około 67 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych - ma już wysokie ciśnienie krwi, a o wiele więcej stan przednadciśnieniowy. Nadciśnienie, termin medyczny określający wysokie ciśnienie krwi, jest diagnozowane, gdy odczyty ciśnienia krwi są stale wyższe niż 140/90 mm Hg. Na całym świecie ponad 1 miliard ludzi żyje z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i szacuje się, że liczba ta wzrośnie o 60% do roku 2025. Ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego przekracza 90% u osób starszych niż 55-60 lat.Często nazywane "cichym zabójcą" z powodu braku sygnałów ostrzegawczych, stale wysokie ciśnienie krwi uszkadza wiele układów narządów w organizmie. W długim okresie czasu nie- regulowane nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko śmiertelnego ataku serca lub udaru mózgu i jest przyczyną wielu wyniszcza-jących chorób, takich jak niewydolność serca, uszkodzenie nerek oraz różne problemy ze wzrokiem, w tym ślepota. Nie-którzy ludzie mogą mieć dziedziczną skłonność do wysokiego ciśnienia krwi lub ich podwyższone ciśnienie krwi może po-chodzić z organów, takich jak nerki, nadnercze, tarczyca, bądź pojawić się podczas ciąży. Jednakże w większości przypadków wysokie ciśnienie krwi jest określane jako "nadciśnienie samo-istne," co wskazuje, że jego przyczyna jest nieznana.

Dokonany przez nas przełom w rozumieniu przyczyn wysokiego ciśnienia krwi otwiera nowe możliwości jego kontroli. Główną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest chroniczny niedobór niezbędnych mikroskładników odżywczych w milionach komórek mięśni gładkich wyścielających ściany naczyń krwio-nośnych. Składniki odżywcze, takie jak witamina C, lizyna, prolina, arginina, magnez i inne są istotne dla utrzymania wytrzymałości i elastyczności naczyń krwionośnych - i tym samym dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. W naszych badaniach in vitro' wykazaliśmy, że ekstrakty bioflawonoidów mogą hamować zależny od angiotensyny II skurcz w wyhodowanych komórkach mięśni gładkich aorty. Nasze badania in vivo wykazały, że synergiczna mieszanka mikroskładników odżywczych obniża ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu i poziom glukozy we krwi - trzy istotne parametry zespołu metabolicznego związanego z otyłością - u niedojrzałych myszy dzikich karmionych dietą o wysokiej zawartości fruktozy.

Ponadto przeprowadziliśmy pilotażowy eksperyment kliniczny, aby ocenić efekty synergicznej suplementacji mikro- składnikami odżywczymi u pacjentów (32-60 lat) z rozpoznanym klinicznie nadciśnieniem tętniczym. Pod koniec 6-miesięcznego badania 70% pacjentów wykazywało znaczną poprawę ich odczytów ciśnienia krwi. Ogólnie biorąc ich ciśnienie krwi spadło o 15% -16% przy średniej wartości pod koniec badania wynoszącej 138/83 mm Hg, która jest niższa od wartości definiowanych przez Światową Organizację Zdrowia jako nadciśnienie.

Konwencjonalne leczenie nadciśnienia jest ograniczone do mechanicznego obniżania odczytów ciśnienia krwi i leczenia jedynie związanych z nim objawów. Dostępnych jest ponad 11 głównych grup leków na nadciśnienie, z licznymi podgrupami i markami. Krajowy koszt leczenia nadciśnienia tętniczego w USA, z uwzględnieniem straconych dni pracy, przekracza 47,5 mld dolarów rocznie. Mimo to mniej niż połowa wszystkich Amerykanów z rozpoznanym nadciśnieniem ma swoje ciśnienie krwi pod kontrolą. Biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, nasze innowacyjne podejście, atakujące przyczynę nadciśnienia tętniczego na poziomie komórkowym, oferuje bezpieczną i skuteczną możliwość zwalczania tej pandemii.