Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Kliniczne korzyści z mikroskładników odżywczych w leczeniu gruźlicy

Prawie jedna trzecia ludzi na świecie jest zakażona bakteriami gruźlicy (TB), nawet jeśli nie ma u nich żadnych objawów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 8,6 mln osób miało czynną chorobę i 1,3 mln zmarło na gruźlicę w roku 2012.1 W USA zgłasza się około 10.000 przypadków gruźlicy rocznie. W krajach rozwijających się ponad 90% zakażeń i zgonów na gruźlicę występuje u młodych i dorosłych osób w wieku 15-44 lat. Oczekuje się, że wskaźnik zgonów na całym świecie wzrośnie, ponieważ bakterie gruźlicy rozwinęły odporność na prawie wszystkie dostępne sposoby leczenia. Z tej przyczyny pilnie potrzebne są nowe podejścia do leczenia gruźlicy.Zakażenie gruźlicą następuje przez inhalację, przy czym płuca są głównym miejscem infekcji. Jednakże infekcja może rozszerzać się na wszystkie organy, w tym na węzły chłonne, narządy moczowo-płciowe, kości, stawy i mózg. Niektóre z pierwszych objawów mogą być niejasne, takie jak gorączka, zmęczenie i utrata apetytu; jednak na późniejszych etapach pojawiają się takie objawy jak nocne poty i uporczywy kaszel z krwiopluciem, co wskazuje na wysoce zakaźną chorobę. U osób z silnym systemem odpornościowym organizm jest w stanie wytworzyć otoczkę na bakteriach w płucach, powodując utajone zakażenie, a chora osoba nie jest zaraźliwa. Jeśli jednak system odpornościowy słabnie, bakterie mogą zacząć się namnażać, u osoby pojawiają się objawy chorobowe i staje się ona zakaźna.

Powszechnie wiadomo, że niedożywienie i niedobór niezbędnych składników odżywczych jest jednym z głównych czynników ryzyka w przypadku gruźlicy i innych infekcji bakteryjnych lub wirusowych. Chociaż wykazano, że przeciwutleniacze osłabiają tempo infekcji i ułatwiają powrót do zdrowia, to jednak nadal nie są one częścią standardowego leczenia gruźlicy. Przeprowadziliśmy badanie kliniczne z udziałem 120 hospitalizowanych pacjentów z czynną gruźlicą płuc w celu ustalenia, jak specyficzna kombinacja mikroskładników odżywczych pobieranych wraz ze standardowymi lekami przeciwgruźliczymi wpływa na proces leczenia.2 Na końcu okresu badania pacjenci przyjmujący mikroskładniki odżywcze wykazywali znacznie lepsze postępy leczenia, sądząc według RTG klatki piersiowej i innych parametrów. Gojenie się dziur było u nich prawie o 30% wyższe niż w przypadku pacjentów z grupy kontrolnej, którzy otrzymywali tylko standardowe leki przeciwgruźlicze. Co więcej, u wszystkich (100%) pacjentów w grupie pobierającej mikroskładniki odżywcze wynik testu tuberkulinowego był ujemny, podczas gdy był on ujemny tylko u 88% pacjentów w grupie kontrolnej.

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych wszystkich leków przeciwgruźliczych jest uszkodzenie wątroby. W związku z tym niewydolność wątroby jest przyczyną śmierci w około 40-50% pacjentów chorych na gruźlicę. W naszym badaniu klinicznym u pacjentów przyjmujących suplementy odnotowano znacznie mniej niepożądanych działań leków; tylko u 11% tych pacjentów były pewne skutki uboczne, natomiast u 89% wystąpiła zwiększona tolerancja na standardowe leczenie gruźlicy, w tym lepsza ochrona wątroby. Tymczasem u 46% pacjentów w grupie kontrolnej odnotowano łagodne lub umiarkowane skutki uboczne, które wymagały dalszego leczenia.

Do lat 1980-tych gruźlica była bliska całkowitego wyeliminowania. Dziś jednak, po jej ponownym pojawieniu się, staje się ona szybko zagrożeniem dla zdrowia publicznego na całym świecie. Standardowe leczenie farmakologiczne jest uciążliwe do stosowania i generuje wiele poważnych skutków ubocznych, które negatywnie wpływają na współpracę pacjentów, przyczyniając się tym samym do powstawania bakterii lekoopornych. Nasze badanie wykazuje, że specyficzne mikroskładniki odżywcze mogą przyspieszyć proces leczenia pacjentów chorych na gruźlicę, wspomagają eliminację bakterii gruźlicy i zmniejszają szkody powodowane przez standardowe terapie lekowe. Wyniki te powinny być wdrażane na całym świecie jako skuteczna i tania metoda leczenia gruźlicy.