Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
SYNERGIA MIKROSKŁADNIKOW ODZYWCZYCH MOŻE OGRANICZYC DOPŁYW KRWI DO GUZÓW NOWOTWOROWYCH

Angiogeneza jest procesem fizjologicznym w organizmie, podczas którego nowe naczynia krwionośne rozwijają się z istniejących wcześniej naczyń krwionośnych. Zdolność do tworzenia nowych naczyń krwionośnych jest niezbędna dla funkcjonowania i naprawy (np. gojenia się ran) organizmu zdrowego. Jednakże proces ten jest przechwytywany przez komórki nowotworowe i umożliwia szybszy wzrost guzów oraz rozprzestrzenianie się raka.Guz nie może przekroczyć 1 -2 mm średnicy bez rozwinięcia własnego dopływu krwi do zaspokojenia jego wymagań odżywczych. Dlatego komórki nowotworowe stymulują otaczające komórki do wytwarzania specyficznych czynników angiogenezy, które wspierają rozwój nowych naczyń krwionośnych. Wśród wielu takich czynników biologicznych, w pierwszej kolejności trzeba wymienić czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) i czynnik wzrostu fibroblastów (FGF).

Interesujące jest to, iż ponad 40 lat temu zignorowano ideę, że angiogeneza jest ważna dla rozwoju raka. W konsekwencji jej zaakceptowanie zajęło prawie dziesięć lat. Obecnie istnieje wiele leków farmaceutycznych, które wytworzono do hamowania angiogenezy. Podczas gdy leki te mogą początkowo zmniejszyć lub ustabilizować guzy, ich działanie nie jest trwałe, gdyż rak staje się na nie odporny oraz znajduje inne drogi do obchodzenia ich działania hamującego. Niektóre badania wykazały nawet, że leki te mogą promować bardziej inwazyjny wzrost raka. Ponadto są one związane z poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak zawał serca, udar, niewydolność nerek i perforacja narządów trawiennych.

Ponieważ poszukiwanie bezpiecznych i skutecznych inhibitorów angiogenezy trwa nadal, szukaliśmy naturalnych roz-wiązań, które mogą regulować ten ważny proces w rozwoju raka. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że specyficzne połączenie mikroskładników mogą hamować wzrost guza i hamują inwazję komórek raka do tkanek. Dlatego badaliśmy, czy to połączenie może także wpływać na tworzenie się naczyń krwionośnych w nowotworach i różne czynniki angiogenezy.

Wykazaliśmy, że mikroskładniki odżywcze mogą silnie hamować angiogenezę indukowaną przez FGF w embrionach. Ponadto wykazaliśmy, że gdy myszy otrzymują mikroskładniki odżywcze w diecie, to guzy u nich są o 53% mniejsze niż w przypadku myszy na diecie normalnej. Guzy te miały znacznie słabsze ukrwienie, toteż dopływ substancji odżywczych i tlenu do nich był ograniczony. Wynik ten nie był zaskakujący, ponieważ wydzielanie VEGF i FGF - kluczowych czynników sprzyjających angiogenezie - zostało zredukowane u tych myszy odpowiednio o 72% i 45%. W przeciwieństwie do leków, mikroskładniki odżywcze mogą jednocześnie wpływać na różne mechanizmy biologiczne angiogenezy. Zaobserwowaliśmy, że mikroskładniki odżywcze mogą również całkowicie (100%)2 hamować migrację i adhezję komórek śródbłonka naczyń krwionośnych, które są niezbędnymi etapami powstawania naczyń krwionośnych.

Według jednej z analiz branżowych, globalny rynek leków angiogenezy ma szacunkowo wynieść 53,5 miliardów dolarów w 2015 roku. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że w zasięgu ręki są naturalne i ekonomiczne rozwiązania alternatywne. Skuteczność synergii składników odżywczych po-twierdza, że najbardziej efektywnym podejściem do zwalczania raka jest oddziaływanie na wiele mechanizmów jednocześnie, w tym na angiogenezę.