Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Badanie JAMA potwierdza: Mikroskładniki odżywcze mogą zapobiec rozwojowi AIDS u osób zakażonych HIV

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) stał się ogólnoświatową epidemią i zagrożeniem dla zdrowia. W 2012 roku około 34 milionów ludzi na świecie żyło z HIV, wirusem ludzkiego niedoboru odporności związanym z AIDS. W USA 1,2 mln ludzi jest zakażonych wirusem HIV i co roku przybywa 50000 nowych zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że około 2,2 mln nowych zakażeń HIV miało miejsce na całym świecie w 2012 roku.Nie ma lekarstwa na AIDS. Podczas gdy szeroko reklamowana terapia z użyciem leków antyretrowirusowych (ARV) może zmniejszyć liczbę wirusów we krwi, to ani nie leczy zakażenia HIV, ani nie odbudowuje systemu immunologicznego do walki z tą chorobą wynikającą z braku odporności. Ponadto leki antyretrowirusowe są wysoce toksyczne i mogą osłabiać już osłabiony układ odpornościowy u chorych na AIDS. Nadmiernie wysokie koszty tych konwencjonalnych metod leczenia AIDS, sięgające 25.000 dolarów na osobę rocznie, dodatkowo podkreślają pilną potrzebę przystępnej, bezpiecznej i skutecznej interwencji w celu zwalczania AIDS.

Dziesięć lat temu Fundacja Zdrowia Dr Ratha przeprowadziła ogólnospołeczny program odżywczy w Republice Południowej Afryki, który potwierdził skuteczność mikroskładników odżywczych u osób z AIDS. Przekazaliśmy w darze suplement z mikroskładnikami odżywczymi południowoafrykańskiej Narodowej Organizacji Obywatelskiej (SANCO), która rozprowadziła go wśród 748 osób z AIDS. Po 10-12 tygodniach stosowaniu programu odżywczego u pacjentów tych odnotowano znaczącą poprawę stanu ogólnego zdrowia i zmniejszenie wszystkich objawów opisujących AIDS - w tym utrzymującej się gorączki, kaszlu, przewlekłej biegunki, utraty wagi, infekcji i różnych innych symptomów związanych z AIDS - nawet do 78%.
http://www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF-Files/community_health_program.pd

Już od ponad dziesięciu lat rozpowszechnianie tej ratującej życie informacji na temat korzyści płynących z mikroskładników odżywczych we wzmacnianiu układu odpornościowego i pomocy w zwalczaniu AIDS spotyka się ze wściekłymi atakami ze strony lobbystów wielomiliardowego biznesu produkcji leku ARV. Lekceważąc fakty naukowe, atakowali oni Dr Ratha i jego instytut badawczy w mediach i na salach sądowych na całym świecie. Ale nadaremnie! Nawet Wikipedia przyłączyła się do tych ataków do tego stopnia, że zostaliśmy zmuszeni do skorygowania naszych stwierdzeń.
http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/wiki_rath/about_wiki_rath.html

Teraz wszystko, co powiedział dr Rath zostało udowodnione: W badaniu klinicznym opublikowanym w listopadzie 2013 roku w Journal of American Medical Association (JAMA), autorzy z wiodących instytucji badawczych na całym świecie, poinformowali, że suplementacja mikroskładnikami odżywczymi znacznie zmniejszyła ryzyko spadku odporności i zachorowalność u 878 pacjentów zakażonych wirusem HIV. Co więcej, tak jak to zespół Dr Ratha zrobił dziesięć lat wcześniej, autorzy badania JAMA stwierdzili, że mikroskładniki odżywcze są ważne we wczesnych stadiach AIDS. Publikacja tego badania w JAMA przynosi nową nadzieję dla pacjentów, lekarzy, decydentów polityki zdrowotnej i w ogóle wszystkich ludzi, że skuteczne, bezpieczne i przystępne mikroskładniki odżywcze mogą stać się naukowo akceptowaną "bronią" w globalnej walce z zakażeniami HIV i AIDS.

Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł farmaceutyczny zarabia obecnie do 600,000 dolarów w ciągu życia pacjenta z AIDS, ten przełom jest ciężkim ciosem dla tej branży. Ale największym ciosem dla przemysłu farmaceutycznego jest utrata wiarygodności. Przez swoją 10-letnią kampanię uciszenia Dr Ratha i negowania ratujących życie korzyści z mikroskładników odżywczych w walce z epidemią AIDS, biznes leków ujawnił światu swoje prawdziwe oblicze: przedkładanie zysków nad życie. Podsumowanie bitwy Dr Ratha prowadzonej w imieniu całej ludzkości jest udokumentowane na stronie: www.end-aids-business.org.