Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Synergia mikroskładników odżywczych może pomóc w leczeniu raka płuc

Rak płuc, najczęstsza przyczyna śmierci chorych na raka na świecie, był odpowiedzialny za prawie jeden na pięć (1,38 mln) zgonów na raka w roku 2008.1 W roku 2012, zdiagnozowano około 1,8 mln nowych przypadków raka płuc.Obecne terapie są nieskuteczne, wysoce toksyczne, a ponad połowa chorych umiera w ciągu roku od zachorowania. Odsetek osób przeżywających pięć lat wynosi zaledwie 3,5% i nie ulega poprawie od kilku dziesięcioleci. Istnieje zatem pilna potrzeba, aby zmienić kierunek w badaniach nad rakiem i rozwijać nowe, oryginalne i bezpieczniejsze metody leczenia. Nasze badania przynoszą realną szansę naturalnej kontroli raka płuc i innych typów nowotworów. Dzięki zastosowaniu kombinacji mikroskładników odżywczych działających synergicznie możemy mieć wpływ na kilka mechanizmów raka jednocześnie, a szczególnie na inwazyjność i przerzuty komórek nowotworowych. Udokumentowaliśmy, że witamina C wraz z aminokwasami lizyną i proliną, N-acetylocysteiną, ekstraktem z zielonej herbaty (EGCG) i innymi mikroskładnikami odżywczymi może ograniczać inwazyjność różnych rodzajów komórek raka płuc przez hamowanie wydzielania enzymów niezbędnych do ich rozprzestrzeniania się w tkankach organizmu. Uzupełnianie diety u myszy z niedoborami odporności przy pomocy tej mieszanki składników odżywczych powodowało zahamowanie wzrostu guza płuc o 44%-47%2 i zapobiegało postawaniu guzów nowotworowych w płucach wywoływanych przez karbaminian etylu substancję rakotwórczą obecną w niektórych produktach żywnościowych.

Media rzadko popularyzują nasze osiągnięcia w badaniach nad rakiem, nie mówiąc o wielu innych badaniach dokumentujących korzyści wynikające z naturalnych składników. W przeciwieństwie do tego, niedawne szwedzkie badanie naukowe, wskazujące na to, że witamina E i N-acetylocysteina (NAC) mogą sprzyjać rakowi płuc, było szeroko nagłaśniane jako ostrzeżenie przed stosowaniem antyoksydantów. Badanie to jest przykładem na to, że bardzo ograniczony eksperyment - przy użyciu modelu zwierzęcego z ograniczonym odniesieniem do raka płuc u ludzi - na skutek braku zrozumienia tego, co te wyniki oznaczają, może być wykorzystywany do rozprzestrzeniania obaw przez ekstrapolację jego wyników do populacji ludzkiej. Co więcej, w badaniu tym testowano syn-tetyczną witaminę E w bardzo wysokiej dawce (równoważnej 1650 IU/dzień ), która prawdopodobnie wywołuje metaboliczną nierównowagę. Wysokie dawki NAC, powodujące wysoki poziom glutationu, mogą również obniżać wewnątrzkomórkowe stężenie witaminy C, silnego związku zabijającego komórki nowotworowe. Oczywiście w badaniu tym tego aspektu nie uwzględniono. Jest ono zatem przykładem tego, jak lobby farmaceutyczne wykorzystuje strach usiłując ograniczyć nasz dostęp do naturalnych, nie podlegających ochronie patentowej metod, które zagrażają jego monopolowi w dziedzinie zdrowia i liczonemu w miliardach dolarów rynkowi leków syntetycznych.

Nasze innowacyjne podejście badawcze wykazało, że mikro- składniki odżywcze, stosowane w specyficznych kombinacjach, są korzystne w walce z rakiem płuc.