Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Rak prostaty może reagować na synergię mikroskładników odżywczych

Rak prostaty jest jednym z głównych nowotworów u mężczyzn w ciągu całego życia u co szóstego mężczyzny roz-pozna się tę chorobę. W krajach rozwiniętych jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem u mężczyzn. Szacunkowo 12 milionów nowych przypadków raka prostaty rozpoznaje się każdego roku.Mimo, że badania przesiewowe mogą pomóc we wczesnej diagnostyce raka gruczołu krokowego, możliwości jego leczenia są bardzo ograniczone. Co gorsza, każdy rodzaj leczenia raka ma poważne efekty uboczne i nie gwarantuje wyleczenia. Dodatkową barierą jest bardzo wysoki koszt tych zabiegów. Aktualnie w USA wydatki na leczenie raka prostaty wynoszą 8,1 miliardów dolarów rocznie. Przewiduje się, że w 2017 roku wydatki te osiągną 18,6 miliardów dolarów.

Chirurgia ma tu ograniczone zastosowanie. Hormonalne leczenie, które blokuje działanie testosteronu zwiększa ryzyko impotencji, uderzeń gorąca, rozwoju piersi, osteoporozy i komplikacji w funkcjonowaniu wątroby. Radioterapia nie zawsze kończy się powodzeniem i może wywołać nowe nowotwory.

Metody naturalne otwierają nowe ekscytujące możliwości leczenia raka prostaty. Badaliśmy wpływ określonej kombinacji mikroskładników odżywczych, w tym witaminy C, ekstraktu z zielonej herbaty, selenu i innych na rozwój raka prostaty i jego zdolność do rozprzestrzeniania się. Wykazaliśmy, że su- plementacja tą mieszanką mikroskładników odżywczych może zmniejszyć wzrost guzów prostaty u myszy prawie o połowę (47%). Temu istotnemu zmniejszeniu masy guza towarzyszy mniejsza zdolność do tworzenia się naczyń krwionośnych w guzach, a w konsekwencji ograniczenie dopływu substancji odżywczych dla komórek rakowych. W rezultacie zaobserwowaliśmy znacznie wolniejsze namnażanie się komórek rakowych w nowotworach gruczołu krokowego u zwierząt dokarmianych tą mieszanką składników odżywczych w porównaniu do grupy kontrolnej1.

Rak jest chorobą zagrażającą życiu, ponieważ może opanować organizm poprzez rozprzestrzenienie się i przerzuty do innych narządów. Nie ma zadowalającej konwencjonalnej metody leczenia przerzutów raka i pięcioletnia przeżywalność osób z przerzutami raka prostaty wynosi zaledwie 28%.

Przerzut raka jest możliwy dzięki specyficznych enzymom, które komórki nowotworowe stosują do zniszczenia bariery otaczającej je tkanki łącznej, torując sobie drogę do rozprzestrzeniania się. Aktywność specyficznych enzymów trawienia kolagenu, takich jak MMP-9 i uPA, jest związana z agresywnością nowotworu. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że mieszanka mikroskładników odżywczych może hamować wydzielanie tych enzymów w 100% i równolegle zwiększyć wytwarzanie naturalnych inhibitorów. Ponadto te mikroskładniki odżywcze mogą wzmocnić tkankę łączną, ograniczając rozprzestrzenianie się komórek raka prostaty.

Synergia mikroskładników odżywczych, w przeciwieństwie do pojedynczego składnika odżywczego lub leku, może jednocześnie wpływać na wiele mechanizmów rozprzestrzeniania się raka. Strategia ta ogranicza zdolność nowotworów do adaptacji i niepoddawania się terapii, co jest częste w przypadku metod farmaceutycznych. Trwająca debata na temat najbardziej skutecznych metod leczenia raka prostaty powinna uwzględnić potrzebę oceny synergii mikroskładników odżywczych jako bezpiecznej, niedrogiej i skutecznej możliwości leczenia dla milionów ludzi na całym świecie.