Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Synergia mikroskładników odżywczych pomaga w utrzymaniu zębów i dziąseł w zdrowym stanie

W dzisiejszych czasach kobiety są świadome, że jednej z nich na osiem grozi zachorowanie na raka piersi. Co roku wiele kampanii podnoszących świadomość koncentruje się na identyfikacji czynników ryzyka, corocznych badaniach przesiewowych, wczesnej diagnostyce i późniejszym leczeniu raka piersi. Wiele kobiet poddawanych jest corocznej mammografii w nadziei na wczesne wykrycie raka piersi. Jednakże po wielu latach jej stosowania na dużej liczbie kobiet podkreśla się zagrożenia oraz dyskutuje nowe wytyczne. Chociaż do każdej kobiety i jej lekarza należy określenie przydatności rutynowej mammografii, to jednak wielu ekspertów odnosi się teraz krytycznie do corocznej mammografii u każdej kobiety w wieku ponad 40 lat.Z niedawno opublikowanego badania1 w British Medical Journal wynika, że po dwudziestu pięciu lat obserwacji około 90.000 kobiet nie stwierdzono znaczącego zmniejszenia zgonów z powodu raka piersi dzięki rutynowej mammografii. W grupie poddawanej mammografii dwadzieścia dwa procent przypadków raka sutka niepotrzebnie zdiagnozowano i poddano zbytecznemu leczeniu. Oznacza to, że te zdrowe kobiety poddawano powtarzanej mammografii, biopsjom, kolejnym operacjom i innym nieprzyjemnym zabiegom leczenia raka sutka, który nie był niebezpieczny. Oprócz raka piersi i rutynowej mammografii, tomografia komputerowa i inne radiologiczne badania przesiewowe w kierunku nowotworów płuc i tarczycy są także przedmiotem poważnych kontrowersji, z niejasnymi zaleceniami. Te programy badań przesiewowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby zgonów na późnych stadiach raka. Z drugiej strony wystąpiło nadmierne zwiększenie w zakresie diagnozowania i leczenia nowotworów na wczesnym stadiach i w stanach przedrakowych, zwłaszcza w odniesieniu do piersi, prostaty i tarczycy.

Kilka czynników określa przydatność mammografii dla konkretnej kobiety. Ogólne zalecenie corocznej mammografii dla wszystkich kobiet w wieku powyżej 40 lat niesie poważne zagrożenie związane z powtarzanym narażeniem na promieniowanie. Sutki, tarczyca, szpik kostny, przewód pokarmowy i narządy rozrodcze są bardziej podatne na uszkodzenie z powodu promieniowania na skutek ciągłej aktywności komórek wzrostowych w tych tkankach. Narażenie na promieniowanie może się zmieniać przy każdej mammografii zależnie od użytej aparatury i osoby przeprowadzającej badanie przesiewowe. Czasami promieniowanie z jednej mammografii może być równe 75 badaniom radiologicznym klatki piersiowej. W artykule przeglądowym2 podsumowaliśmy zagrożenia związane z narażeniem na promieniowanie przy różnych technologiach badań przesiewowych oraz to, w jaki sposób mikroskładniki odżywcze chronią organizm. Mikroskładniki odżywcze, takie jak ekstrakt z zielonej herbaty, kwercetyna, resweratrol i wiele innych chronią szybko dzielące się komórki oraz struktury komórkowe, takie jak DNA, chromosomy i mitochondria. Kurkumina chroni nie tylko wrażliwe na promieniowanie układy narządów, ale również zwiększa aktywność genów odpowiedzialnych za śmierć komórek nowotworowych. Witamina C, E i N-acetylocysteina chronią komórki, o ile zażycie nastąpi natychmiast po ekspozycji na promieniowanie.

Stany przedrakowe, takie jak rak nieinwazyjny przewodowy sutka (DCIS) są coraz częściej diagnozowane i leczone jako rak sutka, ponieważ mogą one być wykryte tylko w mammografii. DCIS jest nagromadzeniem nieprawidłowych komórek, obecnych tylko w przewodach mlecznych, bez jakiegokolwiek wyczuwalnego zgrubienia. Taka diagnoza właściwie nie istniała przed wprowadzeniem rutynowej mammografii. Obecnie jednak DCIS stanowi 20% wszystkich raków sutka.

Otwarta dyskusja z lekarzem pozwala każdej kobiecie na decyzję, czy chce mieć mammogram i jednocześnie zminimalizować ryzyko zdrowotne takiego obrazowania radiologicznego. Ponadto bardzo ważne jest zapewnienie optymalnej dziennej dawki przeciwutleniaczy i zwiększenie jej w razie potrzeby.