Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Mikroskładniki odżywcze mogą zmniejszyć ryzyko w hormonalnej terapii zastępczej

W okresie przejściowym, w menopauzie, kobiety doświadczają objawów takich jak uderzenia gorąca, nocne poty, drażliwość, zmiany nastroju i zaburzenia snu. Proces ten może trwać od dwóch do trzech lat, a nawet do 15 lat u niektórych kobiet, przy szeroko zmiennym nasileniu. Około 20-25% kobiet ma poważne objawy wymagające leczenia. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) lub terapia hormonalna w menopauzie (MHT) jest to krótkotrwałe leczenie stosowane w celu łagodzenia objawów menopauzy, których doświadczają kobiety, kiedy organizm zaprzestaje wytwarzać żeńskie hormony — estrogen i progesteron.Jednakże w 2002 roku, poważne badanie kliniczne o nazwie Inicjatywa Zdrowia Kobiet (WHI) zostało przerwane, po-nieważ naukowcy odkryli, że ryzyko związane z HTZ znacz¬nie przewyższa postrzegane korzyści. U ponad 80%

kobiet natychmiast zaprzestano HTZ, ponieważ terapia ta znacznie zwiększyła częstość występowania zawałów serca, zakrzepów i udarów mózgu. Później stwierdzono również, że HTZ zwiększa ryzyko pewnych typów raka, takich jak macicy, piersi i jajnika, a także chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego, które wymagają zatem dalszego leczenia. Ponieważ ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i raka było głównym powodem wstrzymania WHI, zaprojektowaliśmy eksperymenty dla przetestowania, czy kombinacja określonych mikroskładników odżywczych może wpływać na skutki uboczne związane z leczeniem estrogenem i progesteronem. Powstawanie blaszki miażdżycowej w tętnicach, odpowiedzialnej za większość ataków serca, wiąże się z nadmiernym rozrostem komórek mięśni gładkich, zapaleniami i innymi czynnikami w określonym miejscu naczynia krwionośnego i w końcu blokuje przepływ krwi. Podobnie cechą wszystkich nowotworów jest niekontrolowany wzrost komórek przy zapewnieniu im zdolności wnikania do innych tkanek.

Używając hodowanych komórek mięśni gładkich aorty, badaliśmy wpływ różnych mikroskładników odżywczych (witamina C, lizyna, prolina, N-acetylo cysteina i inne) wraz z żeńskimi hormonami estrogenem i progesteronem. Podczas gdy estrogen i progesteron zwiększył wzrost komórek, mieszanka mikroskładników odżywczych nie tylko zahamowała ten wzrost o 30%, ale odwróciła te skutki o dalsze 25%, nawet przy stosowaniu z estrogenem lub progesteronem.

HTZ zwiększa ryzyko zachorowania na wiele nowotworów. Zauważyliśmy, że komórki poddane działaniu tylko estrogenu lub progesteronu były zdolne do inwazji i mogły powodować potencjalne przerzuty do tkanek. Proces inwazji był znacznie, bo o 78%, zmniejszony przy obecności mikroskładników odżywczych. Mikroskładniki odżywcze obniżały również poziom markerów zapalnych, zapoczątkowujących potencjalnie miażdżycę i raka. Tymczasem synergiczne działanie mikro-składników odżywczych znacznie zwiększyło stabilność ścian naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. W innym pilotażowym badaniu klinicznym także wykazaliśmy kardioprotekcyjne i synergiczne działanie mikroskładników odżywczych w odwracaniu progresji miażdżycy.

Hormonalna terapia zastępcza powinna być oceniana w zależności od indywidualnych wymagań i czynników ryzyka. Z nie-których ostatnich badań wynika, że kobiety mogą korzystać z HTZ dla złagodzenia objawów w krótkim okresie, we wczesnej menopauzie lub w młodszym wieku. Jednak ryzyko zawałów serca, udarów mózgu i nowotworów, a zwłaszcza raka piersi, jest nadal duże. Na podstawie naszych wyników badań, miliony kobiet decydujących się na podjęcie HTZ powinny również rozważyć uzupełnienie jej mikroskładnikami odżywczymi w celu ochrony przed poważnymi skutkami ubocznymi.