Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Mikroskładniki odżywcze mogą zmniejszyć uszkodzenie wątroby spowodowane przez leki dostępne bez recepty

Acetaminofen (Tylenol lub paracetamol), łatwo dostępny bez recepty, jest najczęściej stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Wiele osób używa tego leku tak, jakby to były cukierki, nie zdając sobie sprawy z tego, że przy przedawkowaniu może on spowodować poważne, czasem śmiertelne konsekwencje. Ponadto acetaminofen jest obecny w niewielkich dawkach w prawie sześciuset innych lekach dostępnych bez recepty; są to leki na kaszel, na przeziębienie, leki nasenne i leki przeciwbólowe na receptę. Łatwa dostępność i częsta obecność w lekach sprawia, że acetaminofen jest najczęstszą przyczyną przypadkowych i potencjalnie zagrażających życiu prze- dawkowań. Chociaż acetaminofen jest bezpieczniejszy od ibuprofenu (Motrin) i aspiryny, to jednak ma bardzo wąski margines bezpieczeństwa i nawet mały błąd co do dawki może spowodować poważne uszkodzenie wątroby. W USA przypadkowe zatrucie acetaminofenem jest przyczyną 78.000 wizyt w pogotowiu rocznie i najczęstszą przyczyną niewydolności wątroby wymagającej jej przeszczepu.Toksyczność acetaminofenu nie pochodzi od samego leku, lecz od jednego z jego metabolitów wytworzonych w wątrobie. Ten produkt metabolizmu acetaminofenu łączy się z glutatio- nem i innymi silnymi przeciwutleniaczami, wyczerpując antyoksydacyjne zasoby organizmu. Takie uszczuplenie wystawia organizm na uszkodzenie przez wolne rodniki, a tym samym zwiększa ryzyko wielu innych niekorzystnych efektów związanych z acetaminofenem. N-acetylo cysteina, prekursor glutationu, jest najczęstszym antidotum podawanym w przy-padkach zatrucia acetaminofenem. Wiadomo, że acetaminofen wywołuje podobne uszkodzenia wątroby i nerek u zwierząt. Dlatego badaliśmy wpływ specy-ficznej mieszanki odżywczej zawierającej witaminę C, lizynę, prolinę, N-acetylo-cysteinę i inne mikroskładniki na myszy1. Myszy podzielono na grupy otrzymujące normalną dietę albo dietę wzmocnioną mikroskładnikami odżywczymi. Dwa tygodnie później, obie grupy otrzymały bardzo wysoką dawkę acetaminofenu. U myszy otrzymujących mieszankę mikro- składników odżywczych w diecie uszkodzenie wątroby spo-wodowane przez acetaminofen było o ponad 80% mniejsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Wyniki były mierzone za po-mocą testów wątrobowych (AST, ALT i fosfataza alkaliczna). U grupy z dodatkiem mikroskładników odżywczych także uszkodzenie nerek zostało zredukowane o 38%, a współczynnik BUN / kreatynina został obniżony o 32%. Ostra niewydolność wątroby wywołana acetaminofenem jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu niewydolności wątroby. W styczniu 2014 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleciła, aby firmy farmaceutyczne ograniczyły zawartość acetaminofenu w lekach przeciwbólowych na receptę do 325 mg na dawkę i stwierdziła, że lekarze powinni unikać przepisywania leków, w których ta zawartość jest większa. W maju 2014 roku FDA wydała kolejne przypomnienie dla farmaceutów, aby zaprzestali wydawania recept na złożone leki przeciwbólowe, zawierające paracetamol w dużych dawkach, ponieważ produkty te nie są uważane za bezpieczne. Jednakże zalecenie takie nie zostało wydane w odniesieniu do powszechnie dostępnych leków i tabletek bez recepty, zawierających 500 mg paracetamolu w dawce. Z uwagi na ponad 150 zgonów rocznie spowodowanych w Stanach Zjednoczonych przypadkowymi zatruciami acetaminofenem, FDA postrzega zatrucia paracetamolem jako poważny problem zdrowia publicznego. Nasze badania dowodzą, że stała suplementacja tymi specyficznymi mikroskładnikami odżywczymi może bardzo skutecznie chronić organizm przed poważnym uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez paracetamol.