Informacje zdrowotne Badawczego Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Synergia mikroelementów: najbardziej skutecznym sposobem na zdrowie!

Wybór skutecznego suplementu diety nie jest łatwym zadaniem. W większości punktów sprzedaży dostępne są produkty zawierające tylko jeden aktywny składnik, albo takie, których składniki dobrane są z czysto marketingowego punktu widzenia. Korzyści zdrowotne wynikające z tego typu preparatów są wątpliwe. W obrębie nowoczesnych badań medycznych jesteśmy pionierami nowej, biologicznej zasady, opartej na tym, iż mikro- składniki łączone ze sobą w odpowiednich warunkach umożliwiają tym samym realizację maksymalnego efektu biologicznego. Sposób ten nazwaliśmy „synergią mikroskładników".

Witaminy, minerały i inne mikroelementy spełniają w naszym organizmie różne zadania i funkcje, nigdy jednak nie działają wyizolowane. W ramach złożonych procesów metabolicznych działają one zawsze w kombinacji z innymi mikroskładnikami, które wzajemnie się wspomagają a tym samym wzmacniają swoje działanie. Ten optymalny sposób wzajemnej interakcji jest podstawą dla zdrowia. Suplementy diety, które nie są oparte na zasadzie synergii mikroskładników są mniej skuteczne a często ich działanie związane jest z niepożądanymi skutkami ubocznymi. Z jednej strony wysokie dawki pojedynczej substancji mogą zwiększać niedobory innych mikroskładników, z drugiej strony może to prowadzić do zaburzeń metabolicznych związanych z przypadkową ich kombinacją.

Jest to również powód, iż często w badaniach klinicznych, ba-dających tylko jeden składnik albo dowolnie wybraną kombinację mikroskładników, otrzymuje się sprzeczne wyniki tychże badań. W naszych wieloletnich badaniach już wielokrotnie udowodniliśmy, że suplementy diety są najbardziej skuteczne jeśli ich składniki dobrane zostały na zasadzie synergii. Synergia mikroskładników oferuje szereg korzyści:
  • Przyczynia się poprzez biologiczne procesy regeneracji poszczególnych mikroelementów do ich ponownego, biologicznego wykorzystania.
  • Synergia mikroelementów jest dlatego wyjątkowo ekonomicznym sposobem wytwarzania bioenergii w komórkach naszego organizmu.
  • Maksymalizuje działanie poszczególnego mikroskładnika zawartego w kombinacji.
  • Sprawia, że duże dawki mikroskładników nie są potrzebne, zwiększona zostaje biodostępność innych mikroelementów „pracujących razem w drużynie"
  • Kopiuje biologiczny stan organizmu, co przyczynia się do zachowania zrównoważonego metabolizmu.
W ramach przeprowadzonych przez nas badań, zaobserwowaliśmy , że witamina C, lizyna, prolina, jak również ekstrakt z zielonej herbaty EGCG w przypadku pojedynczego przyjmowania, hamuje wzrost komórek nowotworowych o około jedną czwartą. Stosowanie tych mikroelementów w odpowiedniej kombinacji powoduje, że efekt jest o połowę lepszy, a zahamowanie wzrostu komórek rakowych może osiągnąć nawet 65%. Jeśli ta kombinacja zostanie zoptymalizowana po-przez dodanie niewielkich ilości innych mikroelementów możliwe jest nawet całkowite zahamowanie wzrostu komórek rakowych. Podsumowując, można stwierdzić:
  • Synergie mikroelementów wpływają pozytywnie na prze-miany metaboliczne w naszych komórkach
  • Ten biologiczny efekt synergii może być zastosowany w celu zapobiegania dysfunkcji organów jak również zapobieganiu wielu chorobom.
  • Synergia oznacza „więcej za mniej". Każdy mikroelement współpracuje w naszym organizmie z innymi mikroelementami i jest od nich zależny. Dlatego też synergia mikroelementów jest niezbędna dla zdrowia!