Pomoc w chorobie
(Opracowano na podstawie książki Dr Rath'a "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca")

Choroba naczyń wieńcowych - miażdżyca przyczyną zawału serca i udaru mózgu

Fakty na temat choroby naczyń wieńcowych

 • Co drugi mężczyzna i kobieta w krajach uprzemysłowionych umiera na skutek następstw miażdżycowego zwężenia tętnic. Do najczęściej dotkniętych chorobą narządów należą: serce (co prowadzi do zawału serca), kończyny dolne (miażdżyca naczyń kończyn dolnych), mózg (udary). Rozpowszechnienie się miażdżycy na skalę epidemii wynika z faktu, iż do tej pory przyczyny jej powstawania nie zostały wystarczająco zrozumiane.

 • Medycyna konwencjonalna ogranicza się jedynie do objawowego leczenia miażdżycy, stosując leki mające spowolnić proces chorobowy, takie jak: antagoniści wapnia, beta-blokery, azotany i inne. W przypadkach znacznego zaawansowania choroby stosuje się zabiegi chirurgiczne (angioplastyka i wszczepianie bypassów) w celu mechanicznego usprawnienia przepływu krwi. W tradycyjnych metodach leczenia pomija się rzecz najistotniejszą – przyczynę miażdżycy, czyli niestabilność ścian naczyń krwionośnych.

 • Medycyna komórkowa stanowi przełom w nowoczesnym rozumieniu podstawowych przyczyn choroby niedokrwiennej serca i innych form choroby wieńcowej oraz umożliwia ich profilaktykę i leczenie. Główną przyczyną choroby wieńcowej jest chroniczny niedobór witamin i innych komórkowych składników odżywczych w milionach komórek ścian naczyń. Skutkiem tego jest niestabilność ścian naczyniowych, uszkodzenia i pęknięcia, powstanie złogów miażdżycowych, stwardnienie ścian tętnic i zawężenie, aż do całkowitego zamknięcia naczynia a w konsekwencji zawał serca lub udar mózgu. Uświadomienie sobie tego niezaprzeczalnego faktu musi nas prowadzić do działań aktywizujących zdrowy styl życia i do zmiany nawyków żywieniowych, których podstawą jest stosowanie w diecie dodatku komórkowych składników – głównego ośrodka zapobiegającego miażdżycy oraz wspomagającego odbudowę uszkodzonych ścian tętnic.

 • Optymalny skład witamin i innych niezbędnych substancji pokarmowych może nie tylko zapobiec chorobie sercowo– naczyniowej, ale również w naturalny sposób naprawić szkody już powstałe w ścianach naczyń krwionośnych. Nasze badania naukowe i kliniczne potwierdziły szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, lizyny, proliny oraz innych komórkowych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu choroby naczyń wieńcowych.

 • Moje zalecenia dla pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę wieńcową: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych substancji odżywczych, poinformujcie prowadzącego was lekarza o naturalnym leczeniu wspomagającym oraz nie redukujcie i nie odstawiajcie dawki zaordynowanych leków bez porozumienia z lekarzem! W przypadku stosowania leków rozrzedzających krew – uprzedźcie lekarza o dodatkowym zażywaniu naturalnych substancji rozrzedzających: witaminy C i E.

 • Zalecane dodatki obejmują wybrane niezbędne składniki odżywcze,
 • które w sposób naturalny pomagają w zapobieganiu chorobie wieńcowej oraz w naprawie istniejących uszkodzeń. Kolejne strony dokumentują poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i innymi formami choroby sercowo-naczyniowej, którzy skorzystali z tego programu.
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność terapii z użyciem komórkowych składników odżywczych u pacjentów z miażdżycą bazuje na niezaprzeczalnym fakcie, iż optymalne funkcjonowanie komórek organizmu a szczególnie komórek mięśnia sercowego i układu krążenia – ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne, zależy od dopływu „biologicznego paliwa”. Zastosowanie w praktyce, stworzonych przeze mnie programów odżywczych, umożliwia skorygowanie, w sposób naturalny, deficytu bioenergii w komórkach serca i naczyń krwionośnych oraz jest najlepszą drogą do sukcesu w leczeniu i profilaktyce chorobowej.

Medycyna komórkowa umożliwia zwycięstwo nad śmiercią z powodu chorób serca

 • Medycyna komórkowa umożliwia w sposób naturalny zahamowanie już we wczesnym stadium choroby niedokrwiennej serca.
 • Medycyna komórkowa umożliwia w sposób naturalny likwidację powstałych złogów miażdżycowych
 • Medycyna komórkowa naturalnie zapobiega zawałom serca, na długo przed wystąpieniem symptomów choroby.

Nasze badanie kliniczne stanowi wielki przełom w medycynie i doprowadzi do poprawy stanu zdrowia milionów ludzi na całym świecie. Po raz pierwszy udokumentowane zostały następujące wyniki badan klinicznych:

 • Bez terapii witaminowej, choroba naczyń wieńcowych jest bardzo agresywną chorobą. Złogi wzrastają przeciętnie w zdumiewającym tempie o 44% rocznie.
 • Udowodniono, iż komórkowe składniki odżywcze powstrzymują miażdżyce – przyczynę zawałów serca, już w jej wczesnych stadiach.
 • Istnieje już skuteczna naturalna terapia zapobiegająca i lecząca chorobę naczyń wieńcowych w sposób naturalny
 • bez angioplastyki, wszczepiania bypassów czy leków obniżających poziom cholesterolu.
 • Potwierdzono odwracalność choroby wieńcowej serca i możliwości jej zapobiegania.
 • Każdy mężczyzna i kobieta w każdym kraju mogą natychmiast skorzystać z tego przełomu w medycynie.
 • W nadchodzących dekadach liczba osób umierających na zawał serca lub udar mózgu zostanie zredukowana do ułamka obecnej wielkości, a choroba sercowo-naczyniowa będzie całkowicie nieznana przyszłym pokoleniom.

Wybrane komórkowe składniki odżywcze w optymalizacji zdrowia układu krążenia

Moje zalecenie dla pacjentów ze stwierdzoną chorobą wieńcową, lub z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby – przyjmujcie dziennie wysokie dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: zapewnia ochronę i naturalne leczenie ścian naczyń oraz cofnięcie się złogów
 • witamina E: antyutleniacz – zapewnia ochronę komórek przed samoutlenianiem
 • witamina D: optymalizuje metabolizm wapnia oraz powoduje cofnięcie się złogów wapniowych w ścianie tętnicy
 • kwas foliowy: pełni wraz z witaminą B6, witaminą B12 oraz betainą funkcję ochronną przeciw podwyższonemu poziomowi homocysteiny
 • betaina: pełni razem z witaminą B6, witaminą B12 i kwasem foliowym funkcję ochronną przeciw podwyższonemu poziomowi homocysteiny
 • miedź: wspomaga stabilność ściany naczynia poprzez poprawę połączeń molekuł kolagenu
 • L-prolina: wspomaga produkcję kolagenu, stabilność ściany naczynia oraz cofnięcie się złogów
 • L-lizyna: wspomaga produkcję kolagenu, stabilność ściany tętnicy oraz cofnięcie złogów
 • siarczan chondroityny: wspomaga stabilność ściany naczynia, służąc jako „cement” dla tkanki łącznej
 • n-acetylo-glukozoamina: wspomaga stabilność ściany naczynia, służąc jako „cement” dla tkanki łącznej
 • pyknogenol: biokatalizator, wspomagający działanie witaminy C i wzmacniający stabilność ściany naczynia.źródło: "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca"