Pomoc w chorobie
(Opracowano na podstawie książki Dr Rath'a "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca")

Fakty na temat nadciśnienia tętniczego

 • Współcześnie kilkaset milionów ludzi na całym świecie cierpi na nadciśnienie tętnicze. Ze wszystkich chorób układu krążenia jest ono chorobą cywilizacyjną o największym rozmiarze. Epidemiczne rozprzestrzenianie się tej choroby jest w dużej mierze spowodowane faktem, iż do chwili obecnej przyczyny nadciśnienia tętniczego są niewystarczająco lub w ogóle nieznane.

 • Medycyna konwencjonalna uznaje, że w ponad 90 % przyczyny nadciśnienia tętniczego są nieznane. Stąd też powszechnie stawiana diagnoza „idiopatyczna hipertonia”, czyli nadciśnienie samoistne lub pierwotne, oznacza po prostu – nadciśnienie o nieznanej przyczynie. Medycyna konwencjonalna – zorientowana na leczenie farmakologiczne – ogranicza się jedynie do leczenia objawów tej choroby. Stosowane w terapii leki: beta-blokery, leki moczopędne (diuretyki) oraz inne sztucznie obniżają ciśnienie krwi (podejście zorientowane na objawy) bez rozwiązania zasadniczego problemu – „skurczu” ściany naczynia krwionośnego.

 • Nowoczesna medycyna komórkowa wskazuje nowe drogi ustalania przyczyn schorzenia, nowe możliwości zapobiegania i terapii wspomagającej. Główną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest chroniczny niedobór niezbędnych składników odżywczych w milionach komórek ściany naczynia. To prowadzi do czynnościowego skurczu naczynia, stwardnienia ściany, jej pogrubienia i w konsekwencji do podniesienia ciśnienia krwi. Osłabione naprężenie ściany tętnicy prowadzi do powiększenia przekroju naczynia a przez to do obniżenia ciśnienia. U zdrowych osób, za normalne napięcie ścian tętnic odpowiadają tzw. czynniki „Relaxing”, czyli „czynniki rozluźniające”, produkowane w komórkach naczyń. W przypadku pacjentów cierpiących na nadciśnienie czynniki rozluźniające produkowane są w niedoborze.

 • W naturalnej profilaktyce choroby nadciśnieniowej zalecane są wybrane witaminy i inne składniki odżywcze, przyczyniające się nie tylko do zapobiegania chorobie, ale również do normalizowania istniejącego już wysokiego ciśnienia. Na szczególną uwagę zasługują: witamina C, aminokwas arginina i inne substancje, które w naturalny sposób usuwają niedobór czynników rozluźniających w ścianie tętnicy.

 • Badania naukowe i kliniczne potwierdziły również znaczenie magnezu i koenzymu Q-10 w procesie normalizacji nadciśnienia tętniczego.

 • Moje zalecenia dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie naturalnej terapii z komórkowymi składnikami odżywczymi i poinformujcie o tym swojego lekarza. Realizujcie ten program jako dodatek do swych standardowych leków. Nie odstawiajcie ani nie zmieniajcie swoich dotychczasowych leków bez porozumienia z lekarzem.

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność programów Zdrowia Komórkowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oparta jest na fakcie, iż milionom komórek ściany naczynia dostarczane jest brakujące „paliwo komórkowe”, niezbędne dla ich optymalnego funkcjonowania. Naturalny program sercowo-naczyniowy, który trwale koryguje wysokie ciśnienie jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać, aby skutecznie zapobiec chorobie.

Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych przy nadciśnieniu tętniczym

Moje zalecenia dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – w uzupełnieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: obniża napięcie ściany naczynia, odpowiada za wzrost ilości czynników rozluźniających i obniża podwyższone ciśnienie krwi
 • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronę błon komórkowych
 • arginina: wzmaga produkcję „czynników rozluźniających”, obniża napięcie ścian naczyń oraz podwyższone ciśnienie krwi
 • magnez: wpływa na metabolizm innych pierwiastków, obniża napięcie ścian naczyń krwionośnych i podwyższone ciśnienie krwi
 • wapń: optymalizuje metabolizm minerałów, obniża napięcie ścian naczyń i podwyższone ciśnienie krwi
 • bioflawonoidy: katalizatory, które m.in. usprawniają biologiczne działanie witaminy C
źródło: "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca"