Pomoc w chorobie
(Opracowano na podstawie książki Dr Rath'a "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca")

Cholesterol jest tylko drugorzędnym czynnikiem ryzyka

 • U setek milionów ludzi na całym świecie stwierdza się we krwi podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów, LDL (lipoprotein niskiej gęstości), lipoproteiny (a) oraz innych czynników ryzyka. Wymienione czynniki krwi mają jednak tylko drugorzędne znaczenie, ponieważ, jak już poprzednio wyjaśniłem, rozstrzygającym faktorem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia jest niestabilność ścian naczyń krwionośnych, wywołana długotrwałym niedoborem witamin. Z tego względu nazywamy je też faktorami drugorzędnymi lub drugiej rangi. Podwyższony poziom cholesterolu, jak również inne czynniki ryzyka związane z krwią, nie są przyczyną choroby sercowo-naczyniowej, a konsekwencją rozwijającej się choroby naczyń. Moim zadaniem w tym rozdziale, będzie przedstawienie nowego rozumienia funkcji pełnionych przez drugorzędne czynniki ryzyka krwi.

 • Medycyna konwencjonalna, oparta na farmaceutykach, ogranicza się do leczenia symptomów chorób układu krążenia a w głównej mierze do redukcji czynników ryzyka we krwi, ignorując ich główną przyczynę – osłabienie naczyń krwionośnych. Jako przyczynę podwyższonych wartości cholesterolu we krwi podaje się: uwarunkowane genetycznie zaburzenia metabolizmu tłuszczów i nieodpowiednią dietę. To rozumienie jest błędne i wymaga niezwłocznego uzupełnienia. Leżące u podstaw choroby osłabienie ścian naczyń krwionośnych pozostaje więc nie leczone. Najnowsze typy leków obniżających poziom cholesterolu – satyny, blokujące syntezę cholesterolu, stosowane są przez miliony ludzi w nadziei na poprawę stanu zdrowia. Tymczasem zgodnie z informacjami zawartymi w Journal of the American Medical Association (JAMA) (Magazyn Amerykanskiego Stowarzyszenia Medycznego), numer z ł stycznia 1996 roku, statyny wywołują nowotwory, mają inne, poważne działania uboczne i powinno się „unikać ich, jeśli tylko jest to możliwe”.

 • Nowoczesna medycyna komórkowa prezentuje całkowicie nowy pogląd, dotyczący przyczyny wzrostu drugorzędnych czynników ryzyka we krwi i jednocześnie określa metody prewencji chorób serca. Cholesterol, trójglicerydy, lipoproteiny niskiej gęstości (LDL), lipoproteina (a) i inne produkty metabolizmu są idealnymi czynnikami naprawczymi, a ich poziom w krwi wzrasta w odpowiedzi na strukturalne osłabienie ścian naczyń. Sygnałem do podwyższonej produkcji tłuszczów krwi w wątrobie są więc uszkodzenia ścian tętnic. Chroniczny niedobór witamin i innych składników odżywczych prowadzi do wzmożonej, trwającej latami nadprodukcji molekuł naprawczych i odkładania się blaszek miażdżycowych. Medycyna komórkowa pozwala nie tylko na zrozumienie funkcji złogu miażdżycowego, czyli „wspornika” ściany arterii przy niedoborze witamin, ale również roli wymienionych, drugorzędnych czynników ryzyka, jako molekuł naprawczych w zubożałej w składniki odżywcze ścianie naczynia. Zapamiętaj, że tylko wtedy będziesz należał do grupy ryzyka chorób układu krążenia, jeżeli ściany Twoich tętnic osłabione będą poprzez długotrwały niedobór witamin i innych składników odżywczych! Tak więc trafne jest zaklasyfikowanie cholesterolu i innych tłuszczów krwi do grupy drugorzędnych lub podporządkowanych czynników ryzyka. Najważniejszym sposobem na obniżenie poziomu cholesterolu i innych drugorzędnych czynników ryzyka w krwiobiegu jest stabilizacja ścian naczynia i obniżenie tym samym metabolicznego zapotrzebowania na zwiększoną produkcje tych czynników w wątrobie. Nie dziwi zatem fakt, że dzienny dodatek witamin i wybranych komórkowych składników odżywczych jest najlepszą naturalną metodą obniżenia produkcji, a tym samym poziomu faktorów ryzyka we krwi. Medycyna komórkowa pomaga pogłębia naszą wiedzę o różnych czynnikach wpływających na profil ryzyka danej osoby. Podstawowe poziomy cholesterolu i innych czynników ryzyka związanych z krwią są w Twoim organizmie określone genetycznie i nie mogą być zmienione. Istnieją jednak dwa sposoby obniżenia ryzyka choroby sercowo–naczyniowej: odpowiednia dieta i dostarczanie organizmowi niezbędnych składników, regulujących metabolizm komórkowy.

 • Badania naukowe i kliniczne potwierdziły pozytywne oddziaływanie na czynniki ryzyka następujących składników odżywczych: witamina C, witamina B1 (kwas nikotynowy), witamina B5 (pantotenian), witamina E, karnityna.

 • Programy Zdrowia Komórkowego zawierają wybór witamin i innych niezbędnych składników odżywczych, które pomagają obniżyć poziom drugorzędnych czynników ryzyka. Te niezbędne składniki redukują poziom produkcji cholesterolu oraz innych molekuł naprawczych w wątrobie, przyczyniając się w tym samym czasie do naprawy ścian naczynia.

 • Moje zalecenia dla pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu i innych drugorzędnych czynników ryzyka: obniżanie poziomu cholesterolu bez jednoczesnego ustabilizowania ściany naczynia jest terapią niewystarczającą i niewłaściwą. Rozpocznijcie tak szybko, jak to jest możliwe stabilizowanie ścian naczyń krwionośnych, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej książce. W konsekwencji unormuje się poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi. Jeśli jesteś w trakcie kuracji lekami obniżającymi poziom cholesterolu lub lipidów, zachęcam Cię do jak najszybszego zaprzestania ich zażywania. Jednocześnie przypominam o nie odstawianiu zaordynowanych leków bez porozumienia z prowadzącym lekarzem, dotyczy to szczególnie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi!


Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagają pacjentom z podwyższonym poziomem cholesterolu

Poniżej zacytowano listy wdzięcznych pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu i innymi problemami lipidowymi. Ich relacje są świadectwem terapeutycznego działania komórkowych składników odżywczych w normalizacji podwyższonych wartości we krwi drugorzędnych czynników ryzyka. Proszę, podziel się tą informacją z przyjaciółmi i znajomymi, aby umożliwia im obniżenie poziomu cholesterolu za pomocą metod naturalnych i zaprzestanie zażywania szkodliwych lekarstw.

 • Pozbądź się fałszywego przekonania, że cholesterol powoduje choroby serca.
 • Ustabilizuj ściany Twoich naczyń postępując zgodnie z moimi zaleceniami.
 • Jedz wiecej produktów zbożowych, warzyw i innych pokarmów bogatych w błonnik, aby „wypłukać” nadmiar cholesterolu z organizmu w sposób naturalny.
 • Przestań zażywać leki obniżające poziom cholesterolu!

U większości ludzi, którzy zaczęli realizować moje zalecenia, poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi szybko spadł. Znamy już przyczynę takiego zjawiska: zaopatrzenie organizmu w komórkowe składniki odżywcze powoduje lepszą stabilność tkanki łącznej naczyń i redukuje zapotrzebowanie na molekuły naprawcze. Ich produkcja w wątrobie zostaje zminimalizowana, a poziom we krwi zmniejsza się.

Co ciekawe, niektórzy pacjenci donoszą o przejściowym wzroście poziomu cholesterolu po rozpoczęciu terapii. Ponieważ wzrost poziomu cholesterolu we krwi nie jest rezultatem jego zwiększonej produkcji w wątrobie, musi zatem pochodzić z innego Źródła – przede wszystkim ze złogów miażdżycowych w ścianach naczyń. Ten ważny mechanizm został po raz pierwszy opisany przez dr Constance Spittle w medycznym czasopiśmie The Lancet, w roku 1972. Autorka pisała, że dostarczanie witamin pacjentom z chorobą sercowo-naczyniową często prowadziło do czasowego wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Dla porównania, poziom cholesterolu u osób zdrowych nie wzrastał po podaniu witamin.

Czasowy wzrost poziomu cholesterolu jest dodatkowym sygnałem procesu uzdrawiania w ścianach naczyń i zmniejszania się złogów tłuszczu. Opisany tu mechanizm działa oczywiście nie tylko w przypadku cholesterolu, ale również trójglicerydów, LDL, lipoproteiny (a) i innych drugorzędnych czynników ryzyka, które poprzez lata zgromadziły się wewnątrz ścian naczyń i powoli przenikały do krwiobiegu.

Moje zalecenia w tym przypadku: Wzrost poziomu cholesterolu w surowicy krwi, w czasie stosowania terapii witaminowej, oznacza, że następuje naturalna redukcja złogów tłuszczów w Twoich naczyniach. Kontynuuj dalej realizacje programu witaminowego. Po kilku miesiącach poziom cholesterolu we krwi spadnie, często poniżej wartości początkowej. Proces normalizacji wartości tłuszczów w surowicy możesz przyśpieszyć poprzez uzupełnienie dziennej diety w produkty zawierające błonnik, na przykład: warzywa, owoce, produkty zbożowe.

Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych przy zaburzeniach metabolizmu tłuszczów

Moje zalecenia dla pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu lub innymi zaburzeniami metabolizmu – w uzupełnieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: zapewnia ochronę i naturalne leczenie ścian naczyń, normalizuje podwyższoną produkcje cholesterolu i in. czynników ryzyka w wątrobie oraz ich poziom we krwi.
 • witamina E: antyutleniacz, zapewnia ochronę lipidów i komórek przed samoutlenianiem.
 • witamina B1: zapewnia optymalizację metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergię.
 • witamina B2: zapewnia optymalizację metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergię.
 • witamina B3: obniża nadmierną produkcje cholesterolu i lipoprotein w wątrobie
 • witamina B5: strukturalny komponent głównej metabolicznej molekuły komórek (koenzym A), w przemianie materii optymalizuje degradacje i syntezę tłuszczów.
 • witamina B6, biotyna i kwas foliowy: przyśpieszają rozpad czynnika ryzyka homocysteiny w metabolizmie komórkowym.
 • karnityna: optymalizuje metabolizm kwasów tłuszczowych, obniża poziom triglicerydów.źródło: "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca"